- News
 - Huaqiang League
 - Member Service
 - Upcoming Events
 - History
 - Hot Links
Home > News > 

2003 HuaQiang Board Nominees (Finalized)
Wednesday, May 28, 2003

2003 HuaQiang Board Nominees (Finalized)
 Name
1Cao, Fengli
2Chan, Simon
3Chen, Junfeng
4Chen, Kehang
5Chiem, Le
6Leung, Kam
7Li, Fengping
8Luo, Yongping
9Ma, Donghua (Mark)
10Mao, Weidong
11Shi, Jiangyan
12Song, Tao
13Su, Yong
14Sun, Shifang
15Wang, Guojun
16Wang, Yan
17Wang, Zhigang
18Wei, Ran
19Wu, Yaonan
20Yu, Yilin (James)
People who took
themselves off the list
Wang Gang
Mao Changyi
Fei Xun
Jiang Xiaojun
Wu Yue
Wei Daniel
Wang Zhen(Alex)
Liu Huantong

Email Editors: Huaqiang
Copyright 2002 huaqiang.org