- News
 - Huaqiang League
 - Member Service
 - Upcoming Events
 - History
 - Hot Links
Home > Member Service > 

HuaQiang Board Task Assignment
Saturday, June 07, 2003

HuaQiang Board Task Assignment
Referee/CoachCao Fengli
FieldSong Tao, Cao Fengli
League/PracticeLeung Kam, Su Yong, Wang Guojun, Wang Yan
WebsiteSun Shifang, Wang Yan
Equipment AcquisitionSun Shifang
Mid-Week/Sunday PracticeSun Shifang
Tournament/Friendly GameWang Zhigang, Song Tao
PRWang Yan, Wei Ran
FinanceWei Ran

Email Editors: Huaqiang
Copyright 2002 huaqiang.org