- News
 - Huaqiang League
 - Member Service
 - Upcoming Events
 - History
 - Hot Links
Home > Member Service > 

Watch Yao Ming Play - Ticket Request List
Monday, December 23, 2002

Ticket List
Name# TicketsLevelTotal/Balance
Zhao Hongwei3300 - $30 each$90/$0
Chen Wang1$30/$0
Cui Wanxing1$30/$0
Fei Xun2$60/$0
Lee Kevin2$60/$0
Ma Donghua18$510/$0
Mao Changyi1$30/$0
Pan Wangqi2$60/$0
Song Tao2$60/$0
Sun Shifang2$60/$0
Wan Xuhui2$60/$0
Wang Gang11$312/$0
Wang Zhigang1$30/$0
Wu Yue2$60/$0
Yang Xiaoqing2$60/$0
Di Yong2100 - $55 each$110/$0
Total:  54: 52@300-level; 2@100-level
Seating Chart

Email Editors: Huaqiang
Copyright 2002 huaqiang.org